Puttinu Cares jixtri propjeta ohra gewwa ic-centru ta Londra

Illum 10 ta Gunju 2022 sar l-iffirmar mill-fondazzjoni Puttinu Cares tax-xiri propjeta ohra ghal pazjenti gewwa ic-centru ta Londra.  Angele Cuschieri President u Rennie Zerafa CEO iffirmaw ufficjalment ix-xiri ta din il-propjeta.  Ic-ceremonja ta l-iffirmar saru gewwa l-Ambaxxata ghal Malta fl-Ingilterra. Fix-xhur li gejjin, din il-propjeta li se tigi refurbished u finalment tkun mghammra bi 23-il appartament ghal uzu tal-pazjenti u l-familjari b’xejn.   Dan il-proġett, fiċ-ċentru ta’ Londra, huwa stmat li ħa jiġi jiswa madwar 20 miljun sterlina sabiex jitlesta. Prezenti ghall-iffirmar kien hemm il-mara tal-Prim Ministru Dr. Lydia Abela kif ukoll l-High Commissioner gewwa l-Ingilterra l-Ecellenza Dr. Manuel Mallia.  Din il-binja ser tkun imsemmija ghat-tabib Dr. Victor Calvagna.

By |2022-06-11T21:31:58+02:00June 11, 2022|Breaking News, News|0 Comments

Title

Go to Top