Imnikktin ghat-telfa ta l-ghaziz Edmond Falzon li kien voluntier ta Puttinu. Il-funeral ser isir gewwa il-parocca tal-Gzira, s-Sibt 9 ta’ Jannar 2021 fis-2pm.

Kondoljanzi lill-martu Josette u uliedu.