Puttinu – we never doubted on the help given to families that are going through difficult times.  But when once gets to meet the people face to face, because you’d be going through cancer yourself, you will truly understand their kindness. Rennie and Angele were here for us from the very start and were there during the treatment and after too.  Together with the team of doctors and nurses that do their utmost, so you feel at ‘home’ during your stay at Rainbow Ward. They become your second family

Thank You will never be enough.

So on Good Friday, please help Puttinu.

Puttinu – ma kellna l-ebda dubju ta’ kemm jgħinu familji li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli, iżda meta ssir tafhom iżjed mill-qrib għax sfortunatament iġġarrab inti wkoll, tinduna kemm huma nies ta’ qalb kbira. Rennie u Angele, sibniehom hemm għalina sa mill-bidu nett, jibqgħu hemm matul it-trattament u anke wara. U magħhom it-team kollu ta’ tobba u nurses li jagħmlu minn kollox biex iġiegħluk tħossok ‘home’ sakemm tkun Rainbow ward. Isiru t-tieni familja

Il-kelma grazzi mhix biżżejjed.

Għalhekk, fil-Ġimgħa il-Kbira għinu lil Puttinu