Emanuel Borg is in the UK for a bone marrow transplant. His sister, Marthese, will be his donor.  That’s what we call support! What a beautiful family! We pray for Emanuel and other patients like him to be back in Malta as soon as possible.  Tomorrow, on Good Friday, let’s get together for Puttinu.

Emanuel Borg qiegħed l-Ingilterra għal trapjant tal-mudullun. Oħtu Marthese hija d-donatriċi. Xi ġmiel ta’ sapport! Xi ħlew ta’ familja! Nitolbu għal Emanuel u pazjenti oħra bħalu sabiex jiġu lura Malta ma jdumux. Għada fil-Ġimgha l-Kbira ejjew ningħaqdu flimkien għal Puttinu.