Pass iehor il-quddiem fil-kura gewwa Rainbow Ward. Kamra sabiha ta l-adoloxxenti giet inawgurata illum. Kien unur kbir ghalina li gie il-Prim Ministru Dr. Robert Abela u Hon. Mr. Chris Fearne sabiex tinfetah din il-kamra. Zghazagh minn 16 sa 21 sena illum jistghu jgawdu minn kamra fejn jistghu ikomplu bl-istudju taghhom, jaghmlu l-ezamijiet u anke jirrilassaw f’atmosfera pozittiva. Grazzi mill-qalb lill-isponsors kollha tas-sapport.