Grazzi lid-distrett numru 3 ta Rahal Gdid, Luqa, Fgura, St.Lucija u Hal Tarxien tad-donazzjoni ta €475.50 lil Puttinu. Grazzi mill-qalb