Din hija s somma sabiha migbura mill grupp li jorganizza l Cake Sale. Minkejja z zmien difficli li ninsabu fihom, dan il grupp ra kif ghamel biex ikun ta’ sostenn ghal dawk li ghandhom bzonn bil bejgh tal helu tal Milied. B dan il mod, gabar rigal sabih lil dawk it tfal u l familji taghhom fil bzonn biex juruhom li mhumiex wahedhom. Kuragg!