Din hija l-istorja ta x’irnexxilu jaghmel Puttinu s’issa bil-generozita tieghek. Wasal Jannar u sfortunatament l-apartmenti ta Puttinu regghu mimlijin kollha. Ghinuna halli xi darba jirnexxilna naslu ghall-progett gewwa c-Centru ta Londra.

Puttinu Apartments in Sutton

Din hija l-istorja ta x'irnexxilu jaghmel Puttinu s'issa bil-generozita tieghek. Wasal Jannar u sfortunatament l-apartmenti ta Puttinu regghu mimlijin kollha. Ghinuna halli xi darba jirnexxilna naslu ghall-progett gewwa c-Centru ta Londra.

Posted by Puttinu Cares on Wednesday, January 8, 2020