Il-bierah mort naghti is-somma ta’ 440 ewro lil Puttinu Cares. Din is-somma ngabret waqt il-kuncert li sar minn Orkestra Zurrieq fl-okkazzjoni tal-festi tal-Milied. Grazzi lil dawk kollha li taw id-donazzjoni taghhom. Grazzi kbira wkoll tmur lil Puttinu Cares tax-xoghol siewi li qed jaghmlu ghal gid ta’ dawk fil-bzonn.