Grazzi kbira lil Victor tal-Big Bun u lil Kevin Camilleri talli illum fl-1 tas-sena xorta ftakru fil-familji gewwa Rainbow Ward b’donazzjoni ta €500 u l-ikel ghal kulhadd.

Proset tal-generozita taghhom