Ghat tieni sena dhalna ghal sfida ohra. Bejn s-7 u t-8 ta Marzu ser nkunu parti mill- Maratona Sportiva b’risq Puttinu Cares Foundation, organizzata mis- Socjeta Filarmonica La Vittoria. L isfida taghna ser tkun li nitilqu mil Pjazza tal-Mellieha, s-Sibt fl-ghaxija nigru lejn ic- Cirkewwa. F’Ghawdex mil-port tal-Imgarr ghall-Gharb u lura lejn Malta. Mic-Cirkewwa sa Birzebbuga u lura ghall-Pjazza tal Mellieha, b’total ta 110km.

Sfida daqsxejn iebsa….Ghinni nimxi ghal Puttinu… Kunu maghna bis-sapport taghkom billi tghinuna bi donazzjonijiet taghkom biex flimkien nghinu lil Puttinu Cares Foundation ikomplu jwettqu l holma taghhom li jibnu aktar appartamenti f Londra..Grazzi Duncan u Anabelle