l-Wara Nofsinhra t-tajjeb,

Nispera li tinsabu tajjbin.
Jine George Farrugia, President ta’ Marsaskala Bocci CLub.
Il-gimgha diehla (Il-Hadd 31 ta’ Lulju 2022) hijja l-festa ta’ Sant Anna.
Fil jiem tal-festa, il-Kumitat ta’ Marsascala Bocci flimkien ma l-barman jixtieq li jorganizzaw events fil-premises ta’ Marsascala Bocci Club b’risq Puttinu Cares. Ix-xewqa taghna hijja li wara li jinqatu l-ispejjez ta’ beverages u spejjez ohra li jipartjenu l-event u haddmiema, il-qlieh immur ghal Puttinu Cares.
Naprezzaw jekk tibghatulna izjed dettalji ta’ kif nistu naghamlu dan l-att nobli.
Nismu min ghandkom
Grazzi
George Farrugia
President ta’ Marsaskala Bocci CLub