Milied fil-Misrah gewwa l-Imqabba b’risq Puttinu. Inaghqdu maghna illum mill-10am sal-4pm fil-pjazza Misrah il-Fidwa, attivitajiet ghal familja kollha! Narawkom