Puttinu Cares jirringrazzja mill-qalb lil Quinton Scerri, lil Kerstyl u lil shabhom tas-somma sabiha ta €680 li gabru f’gheluq snin Quinton. Grazzi u Awguri