Nirringrazzjaw minn qalbna lill-MBR tad-donazzjoni sabiha taghhom ta €3,000 lil Puttinu Cares. Pass iehor ‘il quddiem sabiex il-holma ta progett gdid fic-centru ta Londra jsir realta’