Daniela giet diagnosed b’cancer f’April li ghadda. Illum tinsab tajba u Illum giet tipprezenta cekk lil Puttinu bhala donazzjoni fl-anniversarju f’gheluq 60 sena zwieg tan-nanniet taghha. Grazzi u awguri lil din il-familja tant sabiha li tamlilna kuragg biex naghmlu l-progett fic-centru ta Londra