Nirringrazzjaw minn qalbna lil Rose u Salvu Spiteri tad-donazzjoni sabiha li ghamlu lil Puttinu ta €1,060 minflok rigali f’gheluq il-50 sena miz-zwieg taghhom. Awguri ghal hafna izjed snin flimkien ta barka u paci. Napprezzaw il- generozita taghkom