RIP Jesmond

Ragel li ghallimna l-umilta’ u li taccetta dejjem ir-rieda t’Alla b’imhabba. Ghallimtna napprezzaw lil min ihobbna u li nkunu ta […]