Donate Now
Puttinu Cares - CountDown Marathon
:::Puttinu Cares Foundation ::: Search
Untitled Document
Donation via SMS
5061 8939 to donate €6.99
Donation via Telephone
5160 2007 to donate €10
5170 2006 to donate €15
5180 2008 to donate €25
2017 Maratona - Grazzi

Gheziez 

Nirringrazzjaw lil kull min ghen biex il-maratona mtella minn Puttinu cares tkun success specjalment l-main sponsor taghna li huwa l-poplu Malti u Ghawdxi. Nixtiequ li l-progett gewwa c-centru ta Londra li jsir realta ghax it-telefonati li nircievu matul l-gimgha ta nies li jkollhom bzonn l-ghajnuna ghal-barra minn Malta qieghdin dejjem jizdiedu. Madwar 90 pazjent jitla ghal-kura barra minn Malta kull xhar. Hsbina li l-progett ha jkun jiswa bejn 6-10miljuni imma fil-verita is-somma li ghandna bzonn hija hafna ikbar ghaliex ic-centru ta Londra jiswa hafna flus. Nitolbu minn qalbna l-ghajnuna ta dawk in-nies li jifhmu fuq dwar il-propjeta fl-Ingilterra sabiex jaghtuna. Il-problema mhux ha tonqos anzi taf tizdied. Irridu nahdmu bil-ghaqal sabiex dan il-progett isir tajjeb darba ghall-dejjem. Is-somma Finali migbura hija ta 2.062,648 euros.
Ghal iktar informazzjoni cemplu lil Rennie 99672790 Grazzi minn qalbna.
Dejjem taghkom 
 Rennie u Angele

 
2017 Maratona - Grazzi
 

 

Copyright 2014 Reserved - Puttinu Cares Foundation
:::Puttinu Cares Foundation ::: Footer | Get in Touch | OnLine Donations | Privacy Policy | Disclaimer |
donate now