Donate Now
Puttinu Cares - CountDown Marathon
:::Puttinu Cares Foundation ::: Search
Untitled Document
Donation via SMS
5061 8939 to donate €6.99
Donation via Telephone
5160 2007 to donate €10
5170 2006 to donate €15
5180 2008 to donate €25
Tittripla r-rata tal-pazjenti

Tittripla r-rata tal-pazjenti li jitilghu l-Ingilterra f'xahar

60-80 Pazjent u l-familjari taghhom qeghdin jsiefru ghall-kura kull xahar gewwa l-Ingilterra. 

Ghin lil Puttinu Cares ikompli jwettaq il-holma li hadd mill-pazjenti li jigu bzonn isiefru ma jkollhom bzonn ihallsu ghall-akkomodazzjoni. 
Tittripla r-rata tal-pazjenti
 

 

Copyright 2014 Reserved - Puttinu Cares Foundation
:::Puttinu Cares Foundation ::: Footer | Get in Touch | OnLine Donations | Privacy Policy | Disclaimer |
donate now