Donate Now
Puttinu Cares - CountDown Marathon
:::Puttinu Cares Foundation ::: Search
Untitled Document
Donation via SMS
5061 8939 to donate €6.99
Donation via Telephone
5160 2007 to donate €10
5170 2006 to donate €15
5180 2008 to donate €25
€1,620 for Puttinu Cares from a massive figolla

A massive figolla measuring 1 metre by 2.2 metres, in the shape of a lamb, and prepared by David’s Bakery in Gozo on the initiative of Arkadia Marketing Ltd, was exchanged to €1,620 in aid of Puttinu Cares, the organization which helps people sick with cancer.

The figolla, which was exhibited at Arkadia Commercial Centre main entrance in Victoria, attracted crowds of Gozitans and Maltese, who were willing to taste this genuine figolla whilst giving a donation for this noble cause. It was at 10 a.m. of Easter Saturday when Mr David Mercieca from David’s Bakery and Mr Antoine Portelli, General Manager at Arkadia Marketing Ltd cut the figolla in the presence of members from the Puttinu Cares Gozo Committee and a number of volunteers. 

This figolla was made of 70 kgs of pastry, 105 kgs of pure almonds, and 5 kgs of icing and decorations. It costed David’s Bakery €600, which he donated to Puttinu Cares. 

The figolla was prepared in 20 hours by David himself together with his sons, Manuel and Mark Mercieca.

The Puttinu Cares Gozo Committee thanked all Maltese and Gozitans for their generosity in aid of this foundation, which recently built a block of apartments in Sutton London in order to offer free accommodation to patients and their relatives.

--------------

Figolla kbira tissarraf f’€1,620 b’risq Puttinu Cares

Figolla kbira metru għal 2.2 metri , f’forma ta’ ħaruf, ippreparata minn David’s Bakery ta’ Għawdex, fuq inizjattiva ta’ Arkadia Marketing Ltd, issarfet f’€1,620 b’risq Puttinu Cares, l-organizzazzjoni li tgħin lil dawk morda bil-kanċer.

Il-figolla li ġiet esebita fl-entratura ewlenija tal-istabilliment kummerċjali Arkadia fir-Rabat Għawdex, attirat folol ta’ Għawdxin u Maltin, li kollha xtaqu jduqu biċċa minn din il-figolla bnina filwaqt li jagħtu donazzjoni għal dan l-għan nobbli. Kien fl-10 ta’ filgħodu ta’ Sibt il-Għid meta s-Sur David Mercieca minn David’s Bakery flimkien mal-General Manager ta’ Arkadia Marketing Ltyd is-Sur Antoine Portelli qasmu l-figolla, fil-preżenza tal-membri tal-Kumitat ta’ Puttinu Cares f’Għawdex u numru ta’ voluntiera.

Din il-figolla kienet magħmula minn 70 kilogramma ta’ għaġina, 105 kilogrammi lewż pur, filwaqt li t-tiżjin u l-ġelu telgħu għal 5 kilogrammi. B’kollox din il-figolla ġiet tiswa lil David’s Bakery €600, li taha donazzjoni lil Puttinu Cares. 

Il-figolla ġiet preparata f’20 siegħa minn David innifsu flimkien ma’ uliedu Manuel u Mark Mercieca.  

Il-Kumitat ta’ Puttinu Cares f’Għawdex jirringrazzja lil poplu Malti u Għawdxi tal-ġenerosita’ tiegħu b’risq din il-fondazzjoni, li riċentament bniet blokka ta’ appartamenti f’Sutton f’Londra biex toffri akkomodazzjoni b’xejn lill-pazjenti u lill-familjari tagħhom. 

 

 

 


 

Photos

€1,620 for Puttinu Cares from a massive figolla €1,620 for Puttinu Cares from a massive figolla
 
€1,620 for Puttinu Cares from a massive figolla €1,620 for Puttinu Cares from a massive figolla
 

 

Copyright 2014 Reserved - Puttinu Cares Foundation
:::Puttinu Cares Foundation ::: Footer | Get in Touch | OnLine Donations | Privacy Policy | Disclaimer |
donate now