Donate Now
Puttinu Cares - CountDown Marathon
:::Puttinu Cares Foundation ::: Search
Untitled Document
Donation via SMS
5061 8939 to donate €6.99
Donation via Telephone
5160 2007 to donate €10
5170 2006 to donate €15
5180 2008 to donate €25
73Hr Darts Marathon

Il-P.O.’s Darts Club bil -kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Gudja qieghed jorganizza maratona ta’ 49 siegha ta’ Darts gewwa l-P.O.’s Club bejn id-29 u 31 ta Jannar, 2010 mis-7:00pm il quddiem b’rizq Puttinu Cares – Children Cancer Support Group bhala parti mil-kommemorazzjoni li ticcelebra l-25 sena mir-rekord miksub fl-1985.

Bhala ghajnuna ghal din il-maratona, il-Kunsill Lokali Gudja ser jorganizza Fun Run ta’ 5km ghall-familja kollha nhar il-Hadd 31 ta’ Jannar fl-10.00am.

Tfal, zghazagh, adulti u anzjani huma mhegga jippartecipaw, kemm bil-giri u kemm bil-mixi. Il-maratona ser tibda u tispicca fil-pjazza tal-Gudja. Registrazzjoni tista’ ssir fl-Ufficcju tal-Kunsill Lokali u ser tintalab donazzjoni ta’ €5 li ser tmur kollha kemm hi b’rizq il-Puttinu Cares. Kull participant jinghata token bhala tifkira.

Ejja, ippartecipa u aghti s-support tieghek lill-partecipanti b’rizq din il-kawza gusta.

 

 

Event Poster

73Hr Darts Marathon
 

Photos

73Hr Darts Marathon
 
 

Videos

No Videos are available
 
Copyright 2014 Reserved - Puttinu Cares Foundation
:::Puttinu Cares Foundation ::: Footer | Get in Touch | OnLine Donations | Privacy Policy | Disclaimer |
donate now