Donate Now
Puttinu Cares - CountDown Marathon
:::Puttinu Cares Foundation ::: Search
Untitled Document
Donation via SMS
5061 8939 to donate €6.99
Donation via Telephone
5160 2007 to donate €10
5170 2006 to donate €15
5180 2008 to donate €25
6th Edition of the Football Marathon 2010

The Puttinu Cares Football Marathon is nearly here again .. 60 hours of non stop football in order to help young cancer patients!

Venue: Marsa Sports Complex
Dates: Kick off on Friday 23th April at 10am until Sunday 25th April at 10pm

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Is-sitt Maratona tal-Futboll ta’ 60 siegħa ta’ Puttinu seħħet fil-Kumpless Sportiv tal-Marsa bejn il-Ġimgħa 23 u l-Ħadd 25 ta’ April 2010, b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Isport (KMS). L-ewwelnett nixtiequ nirringrazzjaw lill-familji kollha, l-isponsors u l-voluntiera, l-oqsma tal-media li appoġġjawna u lil dawk kollha li b’xi mod għenu biex din is-sitt Maratona Futboll tkun suċċess kbir u minghajr ma pretendew xejn lura. Ma kienx ikun possibli li maratona bhal din titla minghajr l-generozita ta kumpaniji u indiviwi li provdew is-servizz taghhom b’xejn li kien jammonta ghal eluf kbar ta ewro.

 

Is-somma migbura matul is-60 siegħa maratona baqghet tiela u lahqet ic-cifra ta’ EUR 401, 265 sal-ġurnata tal-lum. Is-somma nġabret mil-linji tat-telefown, sms, mit-timijiet tal-futboll, mid-dħul tal-bar, u mid-donazzjonijiet tal-pubbliku inġenerali u ta’ entitajiet oħrajn. Bl-ammont migbur, Puttinu ser ikun jista jibda l-holma tieghu li jibni blokk t’appartamenti gewwa Sutton. Din is-sena m’ghamilna l-ebda target ta kemm nixtiequ flus. Minflok ifokajna l-energija taghna biex inzidu l-awareness fuq din il-kawza gusta. Meta tara l-ammont ta nies li attendew bi hgarhom din il-maratona nistghu nghidu li ahna sodisfatti li l-ghan ta din is-sena ilhaqnih. Ahna kuntenti immense bis-somma migbura waqt il-maratona u ghalina hija konferma li n-nies ghandhom fiducja fina. Nwehduhom li dawn il-flus ha jigu nvestiti bl-akbar serjeta biex inkomplu innaqqsu t-tbatijeit ta dawk in-nies li jkollhom bzonn isiefru.

F’dan l-avveniment ipparteċipaw 800 tim. Matul il-maratona kollha ergajna rajna kemm hu b’sahhtu l-volontarjat f’Malta. Il-voluntiera kollha servew u ghamlu festa mill-isbah fil-Marsa b’ferh, bil-qlb u bit-tbissima fejn kulhadd seta jara li l-impossibli ghamluh possibli.

It-trasmissjonijiet diretti fuq Education 22, NET, ONE, Favourite u Calyso s-Sibt u l-Ħadd, taw kontribut siewi ħafna biex jinġabru l-fondi. Madanakollu, dan is-suċċess xorta ma kienx ikun possibli li kieku ma gawdejniex mill-ġenerożità kbira ta’ bosta gurnalisti li ghamlu rapurtaġġ eċċellenti, l-appoġġ li tawna preżentaturi individwali, il-ġurnali, u stazzjonijiet tar-radju u TV.

Konna onorati biż-żjarat tal-Eċellenza tiegħu Mons. Pawlu Cremona, l-Arċisqof ta’ Malta, tal-Eċellenza tiegħu l-President tar-Reubblika Dr George Abela, tal-Prim Ministru Dr Laurence Gozi, u tal-Kap tal-Oppożizzjoni Dr Joseph Muscat u s-Sinjura tiegħu Michelle Muscat. Il-poplu Malti u Ghawdxi ghandu jkun kburi li Malta ghandha nies jirraprezentaw il-pajjiz taghna li jhobbu u jemmnu fil-familja Maltija, filwaqt li jinkoragixxu l-volontarjat bis-sapport taghhom.

Puttinu Cares hija rreġistrata bħala NGO, bin-numru ta’ reġistrazzjoni VO/0087. Rendikont finanzjarju vverifikat mill-awditur ikun ippubblikat u aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali. Fil-gimghat li ġejjin, il-Kumitat Puttinu Cares jiltaqa’ biex jagħmel evalwazzjoni u jiddiskuti proġetti għall-ġejjieni.

Nixtiequ nenfasizzaw li d-donazzjonijiet jinġabru biss minn persuni awtorizzati ta’ Puttinu Cares, mil-linji telefoniċi u tal-sms apposta għad-donazzjonijiet, u permezz tal-kont tal-bank. Tagħtux flus lil nies li qed jiġu jħabbtu l-bibieb biex jiġbru l-flus.

Rennie u Angele.

 

 

 

Event Poster

6th Edition of the Football Marathon 2010
 

Photos

6th Football Marathon - 2010
 
 

Videos

No Videos are available
 
Copyright 2014 Reserved - Puttinu Cares Foundation
:::Puttinu Cares Foundation ::: Footer | Get in Touch | OnLine Donations | Privacy Policy | Disclaimer |
donate now